Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

nataliitaly
9434 9ab1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
nataliitaly
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
nataliitaly
8238 7b8f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
nataliitaly
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
nataliitaly
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Reposted frombadalena badalena viaszydera szydera
nataliitaly
9587 cfeb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
nataliitaly
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
nataliitaly
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera

April 08 2018

nataliitaly
5079 eb11 500
nataliitaly
1843 febd
Reposted fromGIFer GIFer viaCarridwen Carridwen
nataliitaly

April 07 2018

nataliitaly
2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viawszystkodupa wszystkodupa
nataliitaly
4282 1902
Reposted fromursa-major ursa-major viawszystkodupa wszystkodupa
nataliitaly
7894 54a7
nataliitaly
5554 54c7 500
nataliitaly
nataliitaly
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
nataliitaly
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted frombwana bwana viamissmadeleine missmadeleine
nataliitaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl