Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

nataliitaly
Nie warto martwić się czymś, czego nie można uniknąć. Dość będzie zmartwień, kiedy to nastąpi.
— Trudi Canavan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nataliitaly
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viakingavonschabert kingavonschabert
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
nataliitaly
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
nataliitaly
Reposted fromDennkost Dennkost viafenoloftaleina fenoloftaleina

May 28 2019

nataliitaly
6564 5be2 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
nataliitaly
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
nataliitaly

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nataliitaly
Mamy jeszcze czas, mamy go dość, mamy go wciąż
Mamy jeszcze wciąż czas by dorosnąć
Póki co pozwól jeszcze mi, jeszcze trochę być
Jeszcze jakiś czas daj mi być małym chłopcem
— SMKKPM - Mamy jeszcze czas
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nataliitaly
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
nataliitaly
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaszydera szydera
nataliitaly
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
nataliitaly

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nataliitaly
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
nataliitaly
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes
nataliitaly
Reposted fromshakeme shakeme
nataliitaly
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viaorelh orelh
nataliitaly
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxcwajdax xcwajdax
nataliitaly
6988 ad99
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viaorelh orelh
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viakama1110 kama1110
nataliitaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...